Ana içeriğe atla

Ülke sınırlarını aşan konulara küresel odaklı perspektifler sunan ve heyecan verici bir çalışma alanı olan Uluslararası İlişkiler, akademik bir disiplin olarak 20. yüzyılın başında doğmuştur. Disiplindeki idealizm ve gerçekçilik (realism) tartışmaları, zaman içinde yapısalcılık, Marksizm, sistem yaklaşımı, inşacılık, İngiliz Okulu ve Kopenhag Okulu gibi yeni perspektiflerle zenginleşmiştir.

 

Disiplin 21. yüzyılda küreselleşmenin etkisiyle devlet ve devlet dışı aktörler (birey, grup, örgüt, şirket vb.) arasındaki her tür ilişki ve gelişmeyi ele alacak şekilde kendini geliştirmiştir. Üniversitemizde Uluslararası İlişkiler, disiplinler arası  olma niteliği ile ön plana çıkan bir alandır. Bu özelliği ile tarih, felsefe, siyaset bilimi, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve iktisat gibi disiplinlerle sürekli bir etkileşim içindedir. Disiplinin diplomasi, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası iktisat ve uluslararası güvenlik gibi alt dalları mevcuttur.

 

Dünyayı araştırma konusu yapan ASBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplindeki bütün yeni gelişme ve değişimleri yansıtacak zengin bir müfredat sunmaktadır. İrfan geleneğimizden de beslenen bilim üretme vizyonuyla hegemonik küresel siyaset okumalarına alternatif teorik yaklaşımlar üretmeyi hedeflemektedir.

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımızın öğretim dili İngilizce olup lisans öğrencilerimizin kendi seçecekleri ikinci yabancı dili öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır. Ders içerikleri, uluslararası ilişkileri anlamaya yönelik tartışma ve paradigmalara dair kuramsal bilgilerin yanı sıra bölge ve ülke uzmanlıkları ile ilgili konuları ve yaklaşımları derinlemesine ele alacak şekilde yapılandırılmıştır. Türk dış politikası, geleneksel anlatımlar yanında Türkiye’nin yakın çevresine ve İslam dünyasına özel ağırlık verilerek işlenmektedir. Vaka analizi, proje ve saha araştırmalarına dayalı çok disiplinli bir eğitim sunulmaktadır.

 

Bölümümüz ayrıca Üniversitemiz bünyesinde bulunan Batı Dünyası Araştırmaları, Doğu ve Afrika Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları ve Hacı Bayram Veli İslami Araştırmaları enstitüleri ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

 

Bölümümüzde güvenlik politikaları, barış ve çatışma çalışmaları, göç ve diaspora çalışmaları ile bölge ve ülke uzmanlıkları önceliklendirilmiş alanlar olarak belirlenmiştir.

 

Bölümümüz beş farklı lisansüstü program yürütmektedir. Bunlar:

 • Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Barış ve Çatışma Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kudüs Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
 • Orta Doğu Çalışmaları Doktora Programı

Mezunlarımızın iyi araştırmacılar ve aydın bireyler olması öncelikli hedefimizdir. Mezunlarımız,

 • Türk dış politikasını yönlendirecek pozisyonlarda görev yaparlar; Dışişleri Bakanlığında diplomat, Avrupa Birliği Bakanlığında uzman olarak çalışırlar.
 • Türk dış politikasına destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi devlet kurumlarında istihdam edilirler.
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde çalışma imkânı bulurlar.
 • Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alabilirler.
 • Özel sektörde faaliyet gösteren yerel ve çok uluslu şirketlerde, düşünce kuruluşlarında ve medya sektöründe çalışma olanağı bulurlar.
 • İlgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.