Ana içeriğe atla

ikonProgram Hakkında

Ülke sınırlarını aşan konulara küresel odaklı perspektifler sunan ve heyecan verici bir çalışma alanı olan Uluslararası İlişkiler, akademik bir disiplin olarak 20. yüzyılın başında doğmuştur. Disiplindeki idealizm ve realizm tartışmaları zaman içerisinde Marksizm, sistem yaklaşımı, yapısalcılık, inşacılık, İngiliz Okulu ve Kopenhag Okulu gibi yeni perspektiflerle zenginleşmiştir. Disiplinin diplomasi, uluslararası hukuk, uluslararası iktisat ve uluslararası güvenlik gibi alt dalları mevcuttur. Disiplin, 21. yüzyılda küreselleşmenin de etkisiyle devlet ve devlet dışı aktörler (birey, grup, örgüt, şirket vb.) arasındaki her türlü ilişki ve gelişmeyi ele alacak şekilde genişlemiştir.

Dünyayı araştırma konusu yapan ASBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplindeki bütün yeni gelişme ve değişimleri yansıtacak zengin bir lisans müfredatı sunmaktadır. İrfan geleneğimizden de beslenen bilim üretme vizyonuyla hegemonik küresel siyaset okumalarına alternatif teorik yaklaşımlar üretmeyi hedeflemektedir.

resim1

ikon2ASBÜ Uluslararası İlişkiler Farkı

Lisans programımızın eğitim dili İngilizcedir. Ayrıca, öğrencilerimizin kendi seçecekleri ikinci bir yabancı dili öğrenme zorunluğu bulunmaktadır. Ders içerikleri, uluslararası ilişkileri anlamaya yönelik tartışma ve paradigmalara dair kuramsal bilgilerin yanı sıra ülke ve bölge uzmanlıkları ile ilgili konuları ve yaklaşımları derinlemesine ele alacak şekilde yapılandırılmıştır. Türk dış politikası, Türkiye’nin yakın çevresine ve İslam dünyasına ağırlık verilerek işlenmektedir. Ayrıca, vaka analizi, proje ve saha araştırmalarına dayalı çok disiplinli bir eğitim sunulmaktadır. Bölümümüz dış politika, güvenlik politikaları, barış ve çatışma çalışmaları, göç ve diaspora çalışmaları ile ülke ve bölge uzmanlıklarını önceliklendirilmiş alanlar olarak belirlemiştir.


İş Olanakları

dif3

Mezunlarımızın iyi araştırmacılar ve aydın bireyler olması öncelikli hedefimizdir. Mezunlarımız,

• Türk dış politikasını yönlendirecek pozisyonlarda görev yaparlar; Dışişleri Bakanlığında diplomat, diğer bakanlıklarda uzman olarak çalışırlar.

• Türk dış politikasına destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi devlet kurumlarında istihdam edilirler.

• Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde çalışma imkânı bulurlar.

• Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alabilirler.

• Özel sektörde faaliyet gösteren yerel ve çok uluslu şirketlerde, düşünce kuruluşlarında ve medya sektöründe çalışma olanağı bulurlar.

• İlgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.