Ana içeriğe atla
Dr. Öğr. Üyesi Resul YALÇIN
Uluslararası Siyaset
  • Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
  • Uluslararası Ofis Koordinatörü

[Anlayışın gelişimi iki uçludur; birincisi kendi bilgi birikimimizi artırmak, diğeri bu bilginin başkalarına aktarılmasını sağlamak. (John Locke)]


  • Orta Asya'nın Uluslararası ilişkilerini, siyasetini, ekonomisini, kültürünü, tarihini, toplumlarını, dillerini, dinlerini, hükümet ve devlet sistemlerini ulusal ve uluslararası düzeyde inceleyen az sayıda akademisyenlerden biridir.
  • Uluslararası ilişkilerde teorik yaklaşım ve kavram çalışmaları araştırmacılarındandır.
  • Avrasya bölge ve ülke çalışmaları sahasında akademik çalışmalar yapmaktadır.
  • Avrupa'da bazen bağımsız bazen de çeşitli üniversite ve bilim kurumlarıyla akademik çalışmalar yaparak 29 yıllık yurt dışında çalışma deneyimine sahiptir. 
  • Sosyal bilimler alanındaki çalışmalarına SCI/SSCI dergilerinde 923 atıfı bulunmaktadır


Biyografi

Resul YALÇIN (Dr. Öğr. Üyesi), Lisans (1987) yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesinden aldı. Ingiltere’de bulunan Kent Üniversitesi’nde 1988-1992 yılları arasında iki ayrı bilim dalında (Dil Bilim ve Uluslararası İlişkiler bilim dallarında) Yüksek Lisans; yine Ingiltere’de bulunan Exeter Üniversitesi’nde 1999 yılnda Siyaset Bilimi dalında Doktora çalışmasını tamamladı. Yurt dışında kaldığı 29 yıllık sürede bazen bağımsız bazen de başta London School of Economics and Political Sciences (LSE), School of Oriental and African Studies (SOAS) ve İsveç’in Göteborg Üniversitesi olmak üzere çeşitli bilim kurumlarıyla akademik çalışmalar yaptı. Bu kurumlardan biri olan Bonn Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü (ZEF) Siyaset Bilimi ve Kültürel Değişim Bölümü’nde, 2005-2008 yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak post-doktora çalışmasını yaptı. Bonn Üniversitesi’ndeyken Avrupa Birliği’nin desteklediği uluslararası bir proje olan Ne-Water projesinin Özbekistan çalışmasında hem yönetici hem de baş araştırmacı olarak görev aldı. Resul Yalçın, Orta Asya’nın tarih ve kültürel geçmişi kapsamında Sovyet sonrası dönemde Özbekistan’daki siyaset, ekonomi ve toplum çalışmalarını içeren geniş kapsamlı kitabı ilk Ingilizce kitap olarak 2002 yılında yayımladı. Yalçın ayrıca,  üç kitap bölümünün yanı sıra üç kitap kritiği ve 12 bilimsel makale yazdı; çok sayıda uluslararası konferans ve akademık çalıştaylara katıldı. 2018 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Yalçın, uluslararası ilişkilerde teorik yaklaşımlar ve kavramlar, Orta Asya ve Kafkasya, bölge ve ülke çalışmaları konularında akademik çalışmalar yapmaktadır. Sosyal bilimler alanındaki çalışmalarına SCI/SSCI indekslerine giren dergilerde 923 atıfı bulunan Dr. Yalçın, halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü ve Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.


Araştırma Alanları
  • Uluslararası ilişkiler 
  • Uluslararası siyaset
  • Bölge ve ülke çalışmaları,(Orta Asya, Doğu, Güney, Güneydoğu ve Batı Asya), Batı Avrupa,  Latin Amerika

Verdiği Dersler

Uluslararası İlişkiler Teorileri (Lisans ve Yüksek Lisans)

Küresel Politikada Orta Asya (Yüksek Lisans)

Orta Asya'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum (Yüksek Lisans)

Orta Asya'da Sınır Ötesi Su Yönetimi ve Su Politikaları (Yüksek Lisans)

Avrupa Birliğinde Kurumlar, Kavramlar ve Siyaset (Lisans)

Asya'da Güncel Meseleler (Yüksek Lisans)

Beytülmakdis ve Uluslararası Hukuk (Yüksek Lisans)

Avrupa Birliği ve Ortadoğu İlişkileri (Doktora)

Beytülmakdis'de Türk Sivil Toplum Kuruluşları (Yüksek Lisans)

Dünya Politikasında Asya (Yüksek Lisans)

Güney Asya'nın Uluslararası Politikası (Lisans)

Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci ve Siyasi Tarihi (Lisans)

Orta Asya'da Tarih, Toplum ve Siyaset (Doktora)

Orta Asya'da Toplum ve Siyaset (Lisans)

Orta  Asya'nın Geopolitği ve Bağımsızlıktan Günümüze Gelişen Siyaseti (Yüksek Lisans)

 


Video ve Görseller